شیفت بانوان 8:30 صبح الی 17:30 عصر شیفت آقایان 18 الی 22 و 7 صبح الی 8:30 صبح (روزهای فرد)

+98 051 38 41 08 98

شماره تماس

باشگاه ورزشی روما ( آقایان و بانوان )
Image

مربی سلامت

رژیم غذایی مناسب شما

این رژیم غذایی مناسب شماست

جهت دریافت رژیم مناسب خود کلیک کنید

دریافت رژیم

متخصص تغدیه

رژیم غذایی اختصاصی شما

Image

خانم دکتر فائزه مشهدی

متخصص تغذیه

تصاویر

گالری تصاویر این بخش