شیفت بانوان 8:30 صبح الی 17:30 عصر شیفت آقایان 18 الی 22 و 7 صبح الی 8:30 صبح (روزهای فرد)

+98 051 38 41 08 98

شماره تماس

باشگاه ورزشی روما ( آقایان و بانوان )
Blog

پیلاتس اصلاحی

ثبت نام دوره

مشخصات کامل دوره

Image

پیلاتس اصلاحی

نوع کلاس : آقایان

تعداد جلسات : 0

روزهای هفته :

ساعت : الی

مبلغ : 0 ریال