شیفت بانوان 8:30 صبح الی 17:30 عصر شیفت آقایان 18 الی 22 و 7 صبح الی 8:30 صبح (روزهای فرد)

+98 051 38 41 08 98

شماره تماس

باشگاه ورزشی روما ( آقایان و بانوان )
Blog

یوگا

ثبت نام دوره

مشخصات کامل دوره

Image

یوگا

نوع کلاس : بانوان

تعداد جلسات : 8

روزهای هفته : فرد

ساعت : الی

مبلغ : 650,000 ریال

ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است